De webmaster is niet verantwoordelijk voor eventuele onvrijwillige fouten op zijn website.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Dr.  DENAYER, behalve in de eventuele gevallen waarin zo een toestemming niet wordt vereist. 

Links:

De inhoud van websites die vanuit deze site gelinkt worden, kunnen veranderd zijn zonder dat webmaster hiervan in kennis gesteld werd. Voor de inhoud of uitvoering van de gelinkte sites dragen wij geen enkele verantwoording, ook moeten deze sites niet onze mening vertegenwoordigen ook niet als ze voldoen aan de wettelijke regels en voorschriften. Van gelinkte sites die door verandering niet meer voldoen aan onze uitgangspunten zullen de links verwijderd worden.