Huisreglement


Telefonische bereikbaarheid

We zijn telefonisch bereikbaar van 8u tot 19u op het nummer 014 37 01 01.  

Gestoord worden tijdens onze consultatie door de telefoon is niet altijd aangenaam, noch voor ons, noch voor de patiënt.  We zijn daarom genoodzaakt beroep te doen op een telesecretariaat. Zij zullen jullie in alle rust te woord kunnen staan. Het spreekt voor zich dat u voor dringende zaken nog steeds bij ons terecht zal kunnen. U wordt dan doorverbonden.

Probeer telkens uw telefonisch contact zo kort mogelijk te houden. 

Graag zoveel mogelijk afspraken online maken via onze website


Voor kleine medische vragen of het opvragen van labo-resultaten kan u de dokters op volgende momenten bereiken:

Dr. Syzonenko: Dinsdag 16-17u en donderdag 16-17u  en alle avonden behalve woensdag na 18u

Dr. Denayer: Maandag 11u30 -12u en woensdag 11u-11u30 en alle avonden behalve donderdag na 18u

Voor meerdere vragen of een uitgebreide bespreking van uw resultaten maakt u best een afspraak.


Huisbezoeken

Een huisbezoek vraagt u aan voor 10u. Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen. Indien enigszins mogelijk adviseren wij u naar de praktijk te komen. Hier beschikken wij over meer mogelijkheden en medisch materiaal.

Hou er rekening mee bij het afsluiten van uw GMD dat de dokters enkel in RETIE en DESSEL huisbezoeken doen. Dit wil niet zeggen dat u niet op consultatie mag komen.


Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk gezien enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of bij een huisbezoek (Riziv, 1994). Voorschriften voor medicatie bestemd voor derden worden niet afgeleverd! Ook telefonisch aangevraagde voorschriften worden niet afgeleverd. Zorg er daarom voor dat u niet vergeet uw voorschriften te vragen tijdens uw consultatie. Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is!

Ook voor het opmaken van allerhande attesten moet de patiënt fysiek aanwezig zijn in de praktijk of bij het huisbezoek. Er is namelijk tijd en informatie voor nodig. 

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid*. Maak het hem daarom niet moeilijk en vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 *zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest zijn door de wet strafbaar (art 192-196-197-213-214 van het strafwetboek)


GMD

Dit is uw Globaal Medisch Dossier.

Eén maal per jaar betaalt u de bijdrage voor het GMD aan de huisarts. Deze bedraagt momenteel € 30. Deze bijdrage wordt volledig door het ziekenfonds betaald. Het kost u dus niets. Het GMD wordt via de derde betalersregeling automatisch in orde gebracht. U dient hiervoor enkel uw identiteitskaart ten allen tijde bij te hebben.  U hoeft niets extra te betalen.

Voordeel?

Vanaf de betaling van de bijdrage geniet u een korting van 30% op het remgeld van de raadplegingen in het kabinet van de huisarts (en alle collega’s van de groepspraktijk). U krijgt dus meer terugbetaald door het ziekenfonds. Personen van 75 jaar en ouder en bepaalde invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van deze korting genieten.De avondraadpleging houdt een verhoging in van € 4. Deze wordt volledig terugbetaald als de patiënt een GMD heeft bij de huisarts die de raadpleging verricht of als het GMD kan geconsulteerd worden (dit is het geval voor groepspraktijken, zoals de onze). Indien de patiënt geen GMD heeft, wordt de avondtoeslag NIET terugbetaald. Hebt u nog geen GMD? Breng dit dan alsnog in orde.

Opgelet!

Indien u reeds een GMD bij een andere arts hebt, meld dit a.u.b. aan uw arts bij het begin van de consultatie! Dit teneinde misverstanden te vermijden.

Hou er rekening mee bij het afsluiten van uw GMD dat de dokters enkel in RETIE en DESSEL huisbezoeken doen. Dit wil niet zeggen dat u niet op consultatie mag komen.


Medicatiebeleid

De dokters proberen zoveel mogelijk rekening te houden met goedkope alternatieven voor voorgeschreven medicatie.

Zo zullen ze meestal nakijken welke medicatie prijs/kwaliteit het best uitvalt voor de patiënt.

Een tip: maak thuis een lijst van de overblijvende medicatie met hun aantallen en vervaldatum en breng deze mee naar de dokter. Indien mogelijk zal de dokter hieruit kunnen kiezen.

Voor een verlenging van chronische medicatie: om tijd te winnen, controleer hoeveel pillen over zijn van elke doos en maak een lijst van de te hernieuwen medicatie.